Комисия за защита на потребителите:   https://www.kzp.bg/

Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG